ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Παρακαλούμε να συμπληρωθούν τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να σας αποστείλουμε προσφορά ασφάλισης του οχήματός σας όπου θα αναφέρονται οι καλύψεις αναλυτικά με το συνολικό κόστος ασφάλισης.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

E-mail :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

ΕΙΔΟΣ :

ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ :

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (σε ευρώ):

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BONUS MALUS (BM) :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ :

- -

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ :

- -


ΑΛΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ; Εαν ΝΑΙ...

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ :

-

 - 

Ημερ/νία έκδοσης Διπλώματος:

- -


ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ :

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ)

ΠΥΡΟΣ  :

Οι παρακάτω καλύψεις δεν ισχύουν για μηχανές.

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΤΡΟΜ/ΚΕΣ ΚΑΚ/ΛΕΣ ΠΥΡΟΣ (Προϋποθέτει ΠΥΡΟΣ) :

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ :

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ (Προϋποθέτει ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ) :

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ :

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ : 
(Η απαλλαγή για 0 EURO δεν ισχύει εφόσον έχετε επιλέξει ΝΑΙ στην επιλογή ιδίων ζημιών)

 

ΚΑΚ/ΛΕΣ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ :

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ :

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ :

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ :

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (και για μηχανές) :

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΟΣ :

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ :

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

 

Καθαρισμός Αποστολή