ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

   E-mail :

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

   ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ :

ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΜΒΑΔΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΕΜΒΑΔΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :

Έτος :

*(Η Εξοχική κατοικία ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας)
**(Προτεινόμενη Ελάχιστη αξία ασφάλισης Κτιρίου 740 EURO ανά τ.μ.)


ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ :

ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟΥ :

ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟΥ :

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕΙΣΜΟΥ :

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ :

 ΝΑΙ

 ΟΧΙ

ΑΞΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ :


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Πυρκαιά
 • Ζημιές απο Νερά γενικώς
 • Ζημιές απο Αέρα γενικώς
 • Τρομ/κές ενέργειες, βανδαλισμός, κακ/λη βλάβη
 • Χαρτόσημο αποζημίωσης
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Θραύση καθρεπτών τζαμιών
 • Αποκομιδή συντριμάτων
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Κλοπή, ζημιές κλοπής
 • Κάλυψη εξόδων παραμονής
 • Κάλυψη εξόδων μετακόμισης
 • Κάλυψη τιμαριθμικής προστασίας
 • Κάλυψη σε αξία καινουργιούς

Καθαρισμός Αποστολή