ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

E-mail :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

ΗΜ

ΜΗΝ

ΕΤΟΣ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝ. ΓΟΝΕΑ :

- -   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :

  

ΦΥΛΟ :

  

ΗΜ

ΜΗΝ

ΕΤΟΣ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΙΟΥ :

- -   

ΦΥΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ :

  

ΗΛΙΚΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (ελάχιστη χρονική διάρκεια 10 έτη):

  

Έχω τη δυνατότητα ετησίως να καταβάλλω το ποσό των EURO :

  (ελαχ. ποσό 300 ευρώ.)

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΥΠΟΥ UNIT LINKED


 

Καθαρισμός Αποστολή