ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

ΦΥΛΟ :

E-mail :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

ΗΜ

ΜΗΝ

ΕΤΟΣ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ :

- -   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :

  

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ / ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ελάχιστη χρονική διάρκεια 10 έτη):

  

Έχω τη δυνατότητα ετησίως να καταβάλλω το ποσό των EURO :

  (ελαχ. ποσό 300 ευρώ.)

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ UNIT LINKED


 

Καθαρισμός Αποστολή